Saka không vội vàng ký thỏa thuận Arsenal mới!Chelsea đặt mục tiêu của họ trên ngôi sao Milan Rafael Leeo
Nói chuyện chuyển giao
Saka không vội vàng ký thỏa thuận Arsenal mới!Chelsea đặt mục tiêu của họ trên ngôi sao Milan Rafael Leeo
00:00/44:41