Gỗ để ở tại Ajax, Eriksen đã đề nghị United Deal, Pogba phê phán MUFC!
Vùng đất hứa |Một podcast Manchester United
Gỗ để ở tại Ajax, Eriksen đã đề nghị United Deal, Pogba phê phán MUFC!
00:00/44:13