ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

FacebookTwitterreddit

Sửa đổi lần cuối vào tháng 2 năm 2022.

Những điều khoản và điều kiện này (gọi chung làĐiều kiện) Áp dụng cho việc bạn sử dụng cộng đồng 90 phút, mọi ứng dụng phần mềm thiết bị di động liên quan, trang web 90 phút tại?90min.com Thì và nội dung trong đó, và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác liên kết với các Điều khoản này (gọi chung là "Trang mạng"và cùng với các ứng dụng phần mềm di động liên quan,"Dịch vụ" hoặc "Dịch vụTiết), được sở hữu và vận hành bởi Pro Sportority (Israel) Ltd. D/B/A Minion Media ("chúng tôi","chúng ta" hoặc "của chúng tôi""Phương tiện truyền thông phút").

Mục lục

1. Chấp nhận các Điều khoản này
2. Thay đổi và sửa đổi các điều khoản
3. Chính sách bảo mật
4. Giới hạn sử dụng
5. Đảm bảo mật khẩu của bạn
6. Chấm dứt, thay đổi dịch vụ và xóa nội dung
7. Điều khoản của người tạo nội dung
8. Video và thông báo chú thích đóng
9. Chính sách thông báo và triệt phá
10. Xuất bản nền tảng chéo
11. Quyền sở hữu trí tuệ; Liên kết
12. Tiếp thị trực tiếp và thông báo
13. Trang web của bên thứ ba
14. Cửa hàng truyền thông phút - Điều khoản bổ sung
15. Ngắt kết nối với dịch vụ
16. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
17. Giới hạn về bảo hành
18. Bồi thường
19. Luật điều hành; Quyền hạn
20. Báo cáo lạm dụng
21. Chung

1. Chấp nhận các Điều khoản này

Ưu đãi của chúng tôi về dịch vụ, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ dịch vụ cho bạn được quy định khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng cấu thành thỏa thuận của bạn và tuân theo các Điều khoản này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không thể và không nên sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Một số dịch vụ của chúng tôi cũng có thể phải tuân theo các điều khoản cụ thể bổ sung, sẽ được liên kết với hoặc được kết hợp vào các dịch vụ hiện hành. Việc bạn sử dụng các dịch vụ đó sẽ tuân theo các Điều khoản đó và trừ khi chúng tôi được quy định khác, các Điều khoản này cũng vậy. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các dịch vụ hiện hành, các điều khoản cụ thể và các điều khoản này, các điều khoản của các dịch vụ cụ thể sẽ chiếm ưu thế, nhưng chỉ trong phạm vi xung đột.

2. Thay đổi và sửa đổi các điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của các Điều khoản này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có thể và không thể đăng thông báo về dịch vụ thông báo về các thay đổi trong các Điều khoản này, bạn chỉ chịu trách nhiệm xem xét các Điều khoản này định kỳ để đảm bảo bạn nhận thức được bất kỳ thay đổi nào. Bản sửa đổi cuối cùng của các Điều khoản này sẽ được phản ánh trong tiêu đề "sửa đổi lần cuối" ở trên. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với các Điều khoản này cấu thành bạn chấp nhận thay đổi hoặc cập nhật đó. Nếu bạn không đồng ý hoặc muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này như được soạn thảo hiện tại và có thể được sửa đổi theo thời gian, bạn không nên sử dụng dịch vụ hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Dịch vụ có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định, không hiện tại và chỉ được cung cấp cho tài liệu tham khảo của bạn.

3. Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng bạn muốn giữ thông tin của bạn riêng tư và bạn đánh giá cao sự nhấn mạnh của chúng tôi vào việc giữ thông tin của bạn an toàn và riêng biệt. Do đó, chúng tôi đã soạn thảo một chính sách bảo mật ("Chính sách bảo mật") trong đó chi tiết các cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân từ người dùng dịch vụ. Chính sách quyền riêng tư được kết hợp vào, tuân theo và một phần của Điều khoản của Dịch vụ. Việc bạn sử dụng dịch vụ biểu thị sự thừa nhận và thỏa thuận của bạn đối với chính sách bảo mật của dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật, bạn không được và không nên sử dụng dịch vụ.

4. Giới hạn sử dụng

Bạn không được đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ nếu bạn dưới 16 tuổi và/hoặc nếu bạn không thể tham gia vào một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Việc sử dụng dịch vụ sau đây hoặc bất kỳ phần nào trong đó bị cấm: sử dụng thương mại, trừ khi chúng tôi cho phép cụ thể và rõ ràng trong một sự đồng ý trước bằng văn bản; Làm hỏng hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba nào; Sử dụng bất hợp pháp, bao gồm nhưng không có giới hạn gian lận, buôn bán khiêu dâm, buôn bán ma túy, cá cược thể thao và đánh bạc; Phân phối thư rác; Sử dụng người dùng thông tin liên hệ cho mục đích tiếp thị; Bắt nạt, đáng sợ, rình rập hoặc quấy rối bất kỳ người nào; Sao chép, tải xuống, sao chép, sao chép, đóng khung, phản ánh, sửa đổi, truyền tải, biểu diễn, phát sóng, phát sóng lại, xuất bản, bán, tạo các dẫn xuất của, dịch, phân phối hoặc phân phối lại dịch vụ, tài sản trí tuệ liên quan đến dịch vụ, nội dung người dùng của phần thứ ba ( được xác định bên dưới) hoặc bất kỳ phần nào trong đó hoặc sản phẩm của họ, trừ khi chúng tôi cho phép cụ thể và rõ ràng trong một sự đồng ý trước bằng văn bản; Thay đổi, sửa đổi, phân hủy, tháo rời, kỹ thuật đảo ngược hoặc cố gắng khám phá hoặc tìm hiểu thông tin liên quan đến mã và cấu trúc nguồn của dịch vụ (bao gồm cả nội dung); Bất kỳ việc sử dụng tự động nào được dự định hoặc thiết kế để thu thập thông tin về hoặc từ dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bot, người thu thập thông tin, nhện, robot, sifters và người thử nghiệm tải; Tải lên bất kỳ loại phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp hoặc mã độc khác; Bị phá vỡ hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào được thiết kế để giới hạn quyền truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng; Làm hỏng, vô hiệu hóa, làm suy yếu hoặc tràn ngập dịch vụ; Cạnh tranh với dịch vụ.

5. Đảm bảo mật khẩu của bạn

Bạn có trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật của mật khẩu liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm (nếu có) cũng của tài khoản Facebook của bạn và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn trong khi đăng nhập vào dịch vụ.Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các tuyên bố, hành vi hoặc thiếu sót được thực hiện trong bất kỳ việc sử dụng dịch vụ nào thông qua tài khoản của bạn.Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để tin hoặc nhận thức được bất kỳ tổn thất, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép mật khẩu của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức?Helpdesk@minutemedia.com. Chúng tôi có thể giả định rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào chúng tôi nhận được qua tài khoản của bạn hoặc email được liên kết với tài khoản của bạn đã được thực hiện trừ khi chúng tôi nhận được thông báo khác và chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn mật khẩu của bạn, không phải cá nhân cũng như qua email. Khi cần thiết, bạn hứa sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và cập nhật về bạn. Bạn không được chọn làm ID người dùng của mình, một tên mà bạn không có quyền sử dụng hoặc một người khác tên với ý định mạo danh người đó. Bạn không được chuyển tài khoản của mình cho bất kỳ ai khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

6. Chấm dứt, thay đổi dịch vụ và xóa nội dung

Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ theo quyết định riêng của chúng tôi, bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do hoặc thông báo cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm nào về phía chúng tôi để chấm dứt. Bất kể đã nói ở trên, chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ nếu chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này và khi nào bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến và bao gồm ngày chấm dứt. Chúng tôi có quyền xóa hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với dịch vụ, tính năng, nội dung, vật liệu, khả năng truy cập hoặc bất kỳ phần nào trong đó chúng tôi thấy phù hợp hoặc quyết định riêng và không chịu trách nhiệm về việc loại bỏ hoặc thay đổi đó. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ, phân phối, cập nhật, sửa hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào được tải lên dịch vụ. Cũng xin lưu ý rằng việc chấm dứt tài khoản có thể dẫn đến việc phá hủy bất kỳ nội dung nào liên quan đến tài khoản của bạn, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó trước khi bạn quyết định chấm dứt tài khoản của mình.

7. Điều khoản của người tạo nội dung

Dịch vụ có thể cho phép bạn tải nội dung lên dịch vụ trực tiếp dưới các hình thức khác nhau, bao gồm mà không có trạng thái giới hạn, liên kết, hình ảnh, nhận xét, bài viết, bài viết và cuộc trò chuyện (gọi chung là trong tài liệu này là nội dung người dùng của người dùng). Bạn khẳng định, tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền, giấy phép, tiêu đề và lợi ích cần thiết trong nội dung người dùng, cần thiết để tải nó lên dịch vụ và cấp cho chúng tôi các quyền như đã nêu ở đây và nội dung người dùng là chính xác khi có thể được dựa vào một cách hợp lý. Bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do chúng tôi gây ra do vi phạm tài sản trí tuệ thông qua nội dung người dùng, bao gồm thanh toán thiệt hại và thiệt hại theo luật định do đóng góp hoặc trực tiếp (có nghĩa là trong trường hợp nội dung được chỉnh sửa và được xuất bản lại bởi chúng tôi) vi phạm. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ và tất cả nội dung người dùng nếu chúng tôi xác định hợp lý rằng họ đang vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa nội dung của bạn theo bất kỳ cách nào chúng tôi thấy phù hợp và không có bất kỳ thông báo nào cho bạn. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ, nếu chúng tôi xác định hợp lý rằng bạn là người vi phạm. Bạn thừa nhận rằng bạn mong đợi và sẽ không nhận được tiền bồi thường, thanh toán hoặc lợi ích do tải lên nội dung người dùng, ngoài thỏa thuận giữa chúng tôi rõ ràng và bằng văn bản trước. Bạn đồng ý cho phép bất kỳ và tất cả người dùng khác của dịch vụ truy cập nội dung người dùng của bạn và "theo dõi" hồ sơ của bạn một cách tự do và không phải bồi thường cho bạn bất kỳ loại nào thay mặt họ. Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép trên toàn thế giới, không giới hạn, không thể sao chép, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép và có thể chuyển nhượng để sử dụng nội dung người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tác phẩm có bản quyền tương ứng, nhãn hiệu, bí mật thương mại, ý tưởng, phát minh, phát minh, Các mô hình tiện ích, thiết kế, bằng sáng chế, phần mềm và tài sản trí tuệ khác, Theo bất kỳ cách nào chúng ta thấy phù hợp theo quyết định riêng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn tái tạo, phân phối, tạo ra các công cụ phái sinh, sửa đổi, thích ứng, xuất bản, dịch thuật và hiển thị. Ngoài ra, bạn từ bỏ rõ ràng bất kỳ quyền đạo đức và quy kết nào mà bạn có thể có và cho nội dung người dùng và từ bỏ mãi mãi và đồng ý không yêu cầu hoặc khẳng định bất kỳ quyền lợi nào đối với bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức hoặc quy kết trong bất kỳ nội dung người dùng nào. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi có thể bao gồm nội dung người dùng của bạn trong nguồn cấp dữ liệu gửi đi của chúng tôi cho các bên thứ ba (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu RSS), có thể xuất bản nguồn cấp dữ liệu đã nói (bao gồm cả nội dung người dùng của bạn) bên ngoài dịch vụ. Ngoài việc tuân thủ các điều khoản này, người ta còn rõ ràng rằng nội dung người dùng của bạn cũng phải tuân thủ các điều khoản của Twitter, Instagram, YouTube và Facebook. Bạn không được tải lên nội dung người dùng mà: có thể khuyến khích các hành vi bạo lực; Vi phạm tài sản trí tuệ của bên thứ ba; Chứa hoặc cấu thành thư rác hoặc chuỗi thư; Vi phạm quyền quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên thứ ba; Chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền; Là phỉ báng, gian lận, phỉ báng, lạm dụng, tục tĩu, bất hợp pháp, đe dọa, đáng ghét, quấy rối, chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc không phù hợp theo tiêu chuẩn hợp lý; Quảng cáo hoặc thu hút doanh nghiệp của bên thứ ba hoặc chứa nội dung thương mại thuộc bất kỳ loại nào; Mạo danh người khác mà không cần thông báo đúng; Chứa bất kỳ hình thức phần mềm độc hại nào; Can thiệp vào dịch vụ theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi không đảm bảo và chúng tôi không có nghĩa vụ đăng, truyền, phân phối, tải lên, xuất bản hoặc hiển thị bất kỳ nội dung người dùng nào và có thể từ chối làm như vậy theo quyết định riêng của chúng tôi.

Những người đóng góp có các thỏa thuận cụ thể với chúng tôi, có thể phải tuân theo các điều khoản, quy tắc và quy tắc hành vi bổ sung, điều này sẽ chiếm ưu thế đối với các Điều khoản này chỉ trong trường hợp không nhất quán.

8. Video và thông báo chú thích đóng

Nếu bạn xác định một video do chúng tôi sản xuất chưa có chú thích đóng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại helpdesk@minutemedia.com, để yêu cầu chú thích đóng của video sản xuất phương tiện cụ thể. Chúng tôi sẽ nỗ lực tốt nhất để cung cấp một phiên bản đóng của video trong vòng không quá 5 ngày làm việc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin bổ sung nào về khả năng truy cập của các trang web của Medin Media, (và/hoặc bất kỳ chính sách, thực tiễn và quy trình nào khác), bạn cũng có thể liên hệ Helpdesk@minutemedia.com.

9. Chính sách thông báo và triệt phá

Chúng tôi rất coi trọng hành vi vi phạm bản quyền và chúng tôi cam kết tuân thủ luật bản quyền và tài sản trí tuệ hiện hành. Do đó, theo luật hiện hành, bao gồm Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số, chúng tôi có một cơ chế thông báo & triệt phá, được thiết kế để cho phép chủ sở hữu bản quyền báo cáo vi phạm trong dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền (liên alia) để (1) chặn quyền truy cập hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tin tưởng là tài liệu có bản quyền đã được sao chép và phân phối bất hợp pháp bởi bất kỳ nhà quảng cáo, chi nhánh, khách hàng, nhà cung cấp nội dung, người đóng góp, người đóng góp, người đóng góp, thành viên hoặc người dùng; và/hoặc (2) loại bỏ và ngừng dịch vụ để lặp lại người phạm tội.

Nếu bạn tin rằng hoạt động, tài liệu hoặc nội dung cư trú trên hoặc có thể truy cập thông qua dịch vụ của chúng tôi, vi phạm bản quyền của bạn hoặc bản quyền của người mà bạn được ủy quyền thay mặtNội dung vi phạm.Đại lý được chỉ địnhCó, có chi tiết liên hệ được liệt kê dưới đây): danh tính (bao gồm cả đăng ký/số nhận dạng) của trình thông báo; Danh tính của người vi phạm bản quyền, ví dụ: Tên người dùng/tên (nếu được biết); Ngày thông báo; Một chữ ký vật lý hoặc điện tử của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền đã bị cáo buộc vi phạm (hoặc của chính chủ sở hữu); Xác định các tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung được tuyên bố là bị xâm phạm; Xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm, bao gồm thông tin liên quan đến vị trí của nó, với đủ chi tiết để chúng tôi có thể tìm và xác minh sự tồn tại của nó (bao gồm các ảnh và liên kết màn hình); Thông tin liên hệ về thông báo, bao gồm email và địa chỉ thực, và cả trang web/URL liên quan (nếu có) và quyền tài phán; Một tuyên bố rằng người thông báo có niềm tin tốt rằng nội dung bị cáo buộc vi phạm được xác định không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý của nó hoặc luật pháp; Và, một tuyên bố được đưa ra dưới hình phạt khai man rằng thông tin được cung cấp là chính xác và thông báo được ủy quyền để khiếu nại với tư cách là chủ sở hữu của các tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung có liên quan được tuyên bố là bị xâm phạm hoặc thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền của mình.

Khi nhận được thông báo đúng về vi phạm bản quyền, chúng tôi có quyền (theo quyết định của chúng tôi): xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung vi phạm bị cáo buộc; Thông báo cho nhà cung cấp nội dung bị buộc tội vi phạm rằng chúng tôi đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung vi phạm bị cáo buộc; Và/hoặc, chấm dứt quyền truy cập của nhà cung cấp nội dung đó vào dịch vụ của chúng tôi, nếu chúng tôi xác định rằng anh ấy hoặc cô ấy là người phạm tội lặp lại.

Nếu chúng tôi thông báo cho nhà cung cấp nội dung là nói trên và anh ấy hoặc cô ấy tin rằng nội dung bị cáo buộc vi phạm đã bị xóa (hoặc truy cập bị vô hiệu hóa) , sau đó, nhà cung cấp nội dung có thể nhanh chóng gửi thông báo phản đối có chứa thông tin sau đến tác nhân được chỉ định: chữ ký vật lý hoặc điện tử của nhà cung cấp nội dung; Xác định nội dung vi phạm bị cáo buộc đã bị xóa hoặc truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà nội dung xuất hiện trước khi nó bị xóa hoặc vô hiệu hóa (bao gồm cả ảnh và liên kết màn hình); Một tuyên bố rằng nhà cung cấp nội dung có niềm tin tốt rằng nội dung bị cáo buộc vi phạm là vô nghĩa bị xóa hoặc vô hiệu hóa, chẳng hạn như kết quả của sai lầm hoặc xác định sai nội dung và giải thích về việc nói ở trên; Và nhà cung cấp nội dung Tên, địa chỉ vật lý và email.

Nếu một tác nhân được thông báo phản đối, chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, hãy gửi một bản sao của thông báo phản đối cho bên phàn nàn ban đầu thông báo cho người đó rằng chúng tôi có thể khôi phục nội dung bị xóa hoặc ngừng vô hiệu hóa trong 10 ngày làm việc . Trong trường hợp như vậy, trừ khi chúng tôi được thông báo rằng chủ sở hữu bản quyền đã đệ trình một hành động tìm kiếm lệnh của tòa án đối với nhà cung cấp nội dung bị buộc tội vi phạm, tài liệu bị loại bỏ có thể được khôi phục hoặc truy cập vào nó được khôi phục trong 10 đến 14 ngày làm việc hoặc nhiều hơn sau khi nhận được thông báo phản đối, theo quyết định của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với đại lý được chỉ định của chúng tôi tại địa chỉ sau:

Attn. Bộ phận pháp lý, Pro Sportority (Israel) Ltd./minute Media

E-mail:?claims@minutemedia.com, hoặc: 8 Yitzhak Sadeh St., Acro Tower, Tel Aviv-Jaffa 6777508, Israel, điện thoại: +972, 3-6038622

10. Xuất bản nền tảng chéo

Khi bạn tải lên nội dung người dùng, bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi có thể hiển thị nội dung trong bất kỳ phần nào của dịch vụ mà chúng tôi thấy phù hợp, bất kể phần dịch vụ mà bạn đã tải lên nội dung người dùng của mình ("Xuất bản nền tảng chéo"). Ví dụ: chúng tôi có thể chọn xuất bản nội dung người dùng mà bạn đã đăng trên trang web trên ứng dụng Facebook. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn không được hưởng bất kỳ thông báo hoặc bồi thường nào do xuất bản nền tảng chéo nội dung người dùng của bạn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể chọn đăng thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ trên tường hồ sơ truyền thông xã hội của bạn (ví dụ: Facebook), bao gồm nội dung người dùng, trạng thái, nhận xét, VBET và nội dung bạn đã đọc.

11. Quyền sở hữu trí tuệ; Liên kết

Dưới đây và trừ khi được nêu khác trong các điều khoản này, chúng tôi và các chi nhánh, công ty con, người cấp phép và nhà thầu phụ của chúng tôi dự trữ và giữ lại bất kỳ và tất cả các quyền, yêu cầu, quyền sở hữu và lợi ích cho bất kỳ và tất cả các tài sản trí tuệ trong dịch vụ và nội dung của dịch vụ , bao gồm không giới hạn, trong các tác phẩm có bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, ý tưởng, phát minh, mô hình tiện ích, thiết kế, bằng sáng chế, phần mềm và tài sản trí tuệ khác, tất cả đã được đăng ký hay không, có trong dịch vụ. Bạn không có được bất kỳ quyền, quyền sở hữu, tiền lãi hoặc yêu cầu nào trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung của Dịch vụ do bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bất kỳ sự chuyển giao quyền sẽ được coi là vô hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Trong phạm vi bạn cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào cho chúng tôi (Phản hồi,), chúng tôi sẽ có một quyền độc quyền, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, không giới hạn, có thể cấp phép và có thể chuyển nhượng để kết hợp phản hồi Vào các sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ hiện tại hoặc tương lai của chúng tôi và sử dụng tương tự cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường thêm cho bạn và không có sự chấp thuận của bạn. Bạn đồng ý rằng tất cả các phản hồi như vậy sẽ được coi là không xác định. Hơn nữa, bạn đảm bảo rằng phản hồi của bạn không tuân theo bất kỳ Điều khoản cấp phép nào có ý định yêu cầu chúng tôi tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ bổ sung nào đối với bất kỳ sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ nào của chúng tôi kết hợp bất kỳ phản hồi nào.

Xin lưu ý rằng dịch vụ này được sở hữu và vận hành bởi chúng tôi và không đóng vai trò là trang web hoặc ứng dụng chính thức cho các bên thứ ba được đề cập trong nội dung của chúng tôi và nói chung dịch vụ không được tài trợ chính thức hoặc chứng thực bởi các bên thứ ba đó (không bao gồm, liên kết: Một số chiến dịch trực tiếp có thể xuất hiện trong các dịch vụ của chúng tôi, liên kết liên kết, quảng cáo được tài trợ hoặc nội dung được thêm bởi các vận động viên mà chúng tôi làm việc cùng).Do đó, tất cả các bên thứ ba như vậy, sở hữu trí tuệ, bao gồm các nhãn hiệu, tên, logo và thiết kế, được sử dụng trên các dịch vụ thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ và không có khiếu nại nào được đưa ra đối với quyền sở hữu trí tuệ thuộc về họ.Một ví dụ có thể là nơi nhãn hiệu hoặc thương hiệu được đề cập trong một bài viết hoặc bài viết biên tập, nơi nó được sử dụng chỉ để mô tả hoặc xác định đối tượng của bài báo hoặc bài đăng, mà không cần xác nhận rằng vấn đề đó được xác nhận bởi hoặc liên kếtvới chúng tôi.

Cũng xin lưu ý rằng một số nội dung của chúng tôi có thể có liên kết đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp trên các trang web của bên thứ ba thông qua các đối tác kinh doanh mà chúng tôi liên kết (ví dụ: Skimilinks; Các chi nhánh của bên thứ 3). Các chi nhánh của bên thứ 3 được kết nối với nhiều nhà bán lẻ và nhà xuất bản, cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ thông qua các liên kết liên kết và chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng nhất khi người dùng nhấp vào liên kết đó và/hoặc mua sản phẩm đó và/hoặc/hoặc sử dụng các dịch vụ như vậy (Liên kết liên kết/Siêu). Vui lòng giả sử rằng bất cứ khi nào bạn nhấp vào liên kết liên kết, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi kiếm được một khoản hoa hồng.

12. Bản tin/Tiếp thị trực tiếp và Thông báo

Bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn và bất kỳ dữ liệu nào khác, khi đăng ký nhận bản tin về Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email) cho mục đích cung cấp cho bạn thương mại và/ hoặc các tài liệu phi thương mại liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ hiện tại và/hoặc tương lai của chúng tôi, và để gửi cho bạn các giao dịch sản phẩm, chương trình khuyến mãi, thông điệp tiếp thị và quảng cáo khác nhau (bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình để nhận bản tin bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới dpo@minutemedia.com hoặc làm theo các hướng dẫn để xóa/hủy đăng ký mình khỏi danh sách gửi thư có sẵn trong tin nhắn được truyền cho bạn.?

Ngoài ra, các dịch vụ có thể bao gồm việc gửi các thông báo và cảnh báo đẩy thông qua các phương tiện giao tiếp khác nhau. Bạn có thể hủy kích hoạt các thông báo đẩy bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn (nếu có). Bạn có thể tìm thêm chi tiết về việc thu thập dữ liệu bản tin và từ chối các bản tin, trong Chính sách bảo mật.

13. Trang web của bên thứ ba

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn sẽ gặp các trang có chứa, nội dung được lưu trữ hoặc sản phẩm và công cụ được cung cấp, trên hoặc qua các trang web của bên thứ ba, được nhúng hoặc đóng khung vào dịch vụ (ví dụ: đoạn trích tin tức và video YouTube), cũng như liên kết với các liên kết với Các trang web của bên thứ ba (gọi chung là tài liệu của bên thứ ba). Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các trang web của bên thứ ba hoặc tài liệu của bên thứ ba. Những điều khoản này chỉ áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ một mình. Chúng tôi không có quyền kiểm soát và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách và thực tiễn của các trang web của bên thứ ba hoặc thu thập dữ liệu, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web của bên thứ ba mà các siêu liên kết được chứa trong dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, yêu cầu hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ trang web bên thứ ba nào và tài liệu của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web của bên thứ ba mà bạn đã đến thông qua dịch vụ . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu của bên thứ ba như vậy như là và và có sẵn mà không có bất kỳ bảo hành, đại diện hoặc điều kiện nào của bất kỳ loại nào. Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn về tài liệu của bên thứ ba tùy chọn hoàn toàn không có rủi ro và quyết định của riêng bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và phê duyệt các điều khoản của nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Xin vui lòng lưu ý đặc biệt, đó?https://www.pnk5.com/?và?https://www.pnk5.com/, là các trang web của bên thứ ba được sở hữu và vận hành bởi?StackC Commerce, và không phải bằng phương tiện truyền thông.

14. Cửa hàng truyền thông phút - Điều khoản bổ sung

Chung

cửa hàng truyền thông phút (https://www.pnk5.com/; https://www.pnk5.com/; https://www.pnk5.com/) Được tổ chức bởi một nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba, Shopify Inc. (Shop Shopify) và được vận hành bởi chúng tôi, như một dịch vụ mà chúng tôi đang nhận được từ Shopify. Việc bạn sử dụng cửa hàng truyền thông phút và mua bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi trong đó, ngoài các điều khoản trong tài liệu này, còn tuân theo các điều khoản của Shopify (https://www.pnk5.com/legal/terms), Chính sách bảo mật (https://www.pnk5.com/legal/privacy) và chính sách cookie (https://www.pnk5.com/legal/cookies) Vì vậy, xin vui lòng xem lại chúng trước khi sử dụng cửa hàng truyền thông phút.

Bạn hiểu rằng tài khoản của bạn trên các cửa hàng truyền thông phút được cung cấp bởi Shopify, và nội dung và thông tin của bạn được cung cấp thông qua cửa hàng truyền thông phút được chuyển đến Shopify và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan của nó và có thể (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) được chuyển không được mã hóa và liên quan ( a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng sẽ được mã hóa bởi dịch vụ Shopify, trong khi chuyển qua các mạng. Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ.

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến thông qua các cửa hàng truyền thông phút. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo chính sách hoàn trả của chúng tôi, được liệt kê dưới đây.

Chúng tôi đã thực hiện mọi nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại các cửa hàng truyền thông phút. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác. Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác được bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Theo luật hiện hành, chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn doanh số bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào bất cứ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều bị cấm ở nơi bị cấm.

Theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Các hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc trong cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một thanh toán và/hoặc địa chỉ vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với email và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn đặt hàng được thực hiện. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán đoán duy nhất của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại các cửa hàng truyền thông phút. Bạn đồng ý cập nhật nhanh chóng tài khoản của mình và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Các câu hỏi về cửa hàng truyền thông phút có thể được gửi cho chúng tôi tại Cửa hàng hỗ trợ@minutemedia.com.

Chính sách trả lại

Chúng tôi muốn bạn yêu sản phẩm của bạn, và nếu bạn không, chúng tôi muốn làm cho nó đúng. Chính sách của chúng tôi kéo dài 30 ngày. Theo luật hiện hành, nếu 30 ngày đã qua kể từ khi bạn mua, thật không may, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một khoản hoàn trả hoặc trao đổi. Để đủ điều kiện để được trả lại (và hoàn lại tiền hoặc trao đổi), mặt hàng của bạn phải (ngoài bất kỳ yêu cầu nào khác chi tiết bên dưới) không được sử dụng và trong cùng điều kiện bạn nhận được. Nó cũng phải có trong bao bì ban đầu. Để hoàn thành lợi nhuận của bạn, chúng tôi yêu cầu biên lai hoặc bằng chứng mua hàng.

Đang chuyển hàng. Để trả lại sản phẩm của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của mình đến: 11025 Westlake Dr, Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ, 28273. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển của riêng bạn để trả lại mặt hàng của bạn. Chi phí vận chuyển là không hoàn lại. Nếu bạn nhận được tiền hoàn lại, chi phí vận chuyển hoàn trả sẽ được khấu trừ từ khoản hoàn trả của bạn. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian có thể mất để sản phẩm trao đổi của bạn liên hệ với bạn, có thể khác nhau. Nếu bạn đang vận chuyển một mặt hàng trên 75 đô la, bạn nên xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được mặt hàng trả lại của bạn.

Hoàn lại tiền. Khi sự trở lại của bạn được nhận và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã nhận được mục trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc phê duyệt hoặc từ chối hoàn lại tiền của bạn. Nếu bạn được chấp thuận, thì khoản hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong một số ngày nhất định. Thẻ quà tặng không được hoàn lại.

Trao đổi. Chúng tôi chỉ thay thế các mục nếu chúng bị lỗi hoặc bị hỏng, hoặc nếu kích thước sai, đối với cùng một mặt hàng (có kích thước được yêu cầu, nếu có). Nếu bạn cần trao đổi, vui lòng gửi email cho chúng tôi Cửa hàng hỗ trợ@minutemedia.comThì Và sau khi phối hợp với chúng tôi, hãy gửi mặt hàng của bạn đến: 11025 Westlake Dr, Charlotte, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, 28273.

15. Ngắt kết nối với dịch vụ

Nếu bạn muốn ngắt kết nối với dịch vụ, vui lòng gửi email?Helpdesk@minutemedia.com

16. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng dịch vụ được cung cấp tự động bởi các hệ thống của chúng tôi và không có kiến ??thức rõ ràng về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ ai khác. Dịch vụ này được cung cấp 'AS-IS' và 'AS-ASIBLE' và việc sử dụng dịch vụ của bạn có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi từ chối rõ ràng và rõ ràng và bạn từ bỏ tất cả các bảo đảm, bảo đảm và đại diện dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không có giới hạn bảo hành trong quá trình giao dịch với chúng tôi và không được nêu ở đây và bảo hành liên quan đến sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể và lời hứa cụ thể nào kết quả cụ thể, tất cả đến mức tối đa của luật. Chúng tôi từ chối rõ ràng và rõ ràng và bạn từ bỏ tất cả các bảo đảm, bảo đảm và đại diện liên quan đến dịch vụ, nội dung của nó hoặc bất kỳ phần nào có sẵn, không bị gián đoạn, chính xác, không có lỗi, chính xác, tuân thủ bản quyền, hợp pháp, đàng hoàng, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại, hiện tại, miễn phí phần mềm, liên tục và an toàn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn thực hiện trên dịch vụ, nội dung của nó hoặc bất kỳ phần nào trong đó có nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi từ chối rõ ràng và rõ ràng và bạn từ bỏ tất cả các bảo đảm, bảo đảm và đại diện liên quan đến nội dung người dùng của người dùng khác bao gồm nhưng không giới hạn tính chính xác, hữu ích và an toàn của nó. Nội dung người dùng không đại diện cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào và bạn truy cập và sử dụng nó tự chịu rủi ro.

Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng nội dung được cung cấp trên các dịch vụ, bao gồm, nơi có liên quan, các bài báo và thông tin liên quan đến cá cược và đánh bạc, chỉ được cung cấp cho các mục đích giải trí và giáo dục và không nên được hiểu là lời khuyên cá nhân, cũng không phải là bất kỳ nội dung nào nói dự định ảnh hưởng đến quyết định của người chơi khi tham gia vào các cuộc thi. Nội dung của chúng tôi dựa trên ý kiến ??của các nhà văn và có thể chứa lỗi. Bạn không nên đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động cuộc thi nào chỉ dựa trên những gì bạn đọc trên các dịch vụ. Bạn có trách nhiệm đưa ra quyết định và lựa chọn của riêng bạn trong các cuộc thi mà bạn tham gia. Bạn tiếp tục thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý, trong đó áp dụng cho tất cả các trang web thương hiệu của chúng tôi.

17. Giới hạn về bảo hành

Chúng tôi không bảo đảm, xác nhận, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ và sản phẩm bên thứ ba hoặc bên thứ ba nào, bao gồm cả nhà quảng cáo hoặc người dùng khác, ngay cả khi được truy cập hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, tất cả ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép, bao gồm cả Hành vi hoặc hành động là phỉ báng, xúc phạm, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản này theo bất kỳ cách nào.

Tải xuống tài liệu từ dịch vụ không được phép và có nguy cơ của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chỉ chịu trách nhiệm sử dụng dịch vụ của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh, nhà cung cấp, nhân viên, nhân viên, đại diện và nhà cung cấp nội dung bên thứ ba của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, mẫu mực, theo luật định, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc các thiệt hại, mất mát hoặc thương tích khác Bị bạn hoặc bởi bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến dịch vụ, hành động, omms, lỗi, không thực hiện, can thiệp, xóa, chậm trễ, phần mềm độc hại, tham nhũng, thất bại giao tiếp, truy cập trái phép, truy cập trái phép, truy cập trái phép, Mất dữ liệu, từ chối dịch vụ, thay đổi dịch vụ, cho dù dựa trên hợp đồng (bao gồm các điều khoản này), tra tấn, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại trước đó hoặc sau đó. Biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của bạn cho bất kỳ khiếu nại nào ở trên hoặc bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi là ngừng sử dụng dịch vụ của bạn, hoặc, nếu giới hạn trách nhiệm đó được coi là vô hiệu hoặc không hợp lệ bởi quyền tài phán hiện hành (được xác định bên dưới), trách nhiệm của chúng tôi (và trách nhiệm của các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, giám đốc, nhà thầu, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đối với bạn) đối với các thiệt hại hoặc tổn thất gây ra cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do bất kỳ khiếu nại nào đã nói ở trên hoặc liên quan đến dịch vụ, nội dung của nó hoặc bất kỳ phần nào trong số đó được giới hạn ở mức lớn hơn: (a) một trăm (100) USD; hoặc (b) số tiền mà bạn trả cho chúng tôi liên quan đến các dịch vụ trong khoảng thời gian sáu (6) tháng trước khi yêu cầu áp dụng này. Mặc dù đã nói ở trên, bất kỳ nguyên nhân hành động nào phát sinh liên quan đến dịch vụ phải được bắt đầu và đưa ra trước khi có thẩm quyền áp dụng trong một (1) năm của nó tích lũy hoặc nó bị cấm vĩnh viễn. Bạn cũng đồng ý rằng bằng cách sử dụng dịch vụ và tham gia Thỏa thuận này, bạn và chúng tôi, từ bỏ quyền tham gia vào một yêu cầu hành động của tập thể đối với nhau đối với dịch vụ. Các hạn chế ở đây là ở mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành.

18. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại chúng tôi, các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, giám đốc, nhà thầu, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chống lại bất kỳ tổn thất, nợ, chi phí và thiệt hại, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bạn sử dụng dịch vụ và bất kỳ dịch vụ nào vi phạm các điều khoản này. Không bị xúc phạm từ những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào có thể được bồi thường bởi bạn, điều này sẽ không tha thứ cho các nghĩa vụ bồi thường của bạn dưới đây và trong trường hợp bạn sẽ hợp tác đầy đủ Chúng tôi trong việc khẳng định bất kỳ phòng thủ có sẵn. Bạn đồng ý không giải quyết bất kỳ vấn đề nào phải chịu sự bồi thường của bạn mà không có được sự chấp thuận bằng văn bản trước của chúng tôi.

19. Luật điều hành; Quyền hạn

Các điều khoản này, mối quan hệ của bạn với chúng tôi và bất kỳ tranh chấp liên quan nào, sẽ được điều hành độc quyền và sẽ được hiểu theo luật pháp của Nhà nước Israel, mà không liên quan đến xung đột của các quy định về luật pháp. Các tòa án áp dụng của Israel của Tel-Aviv, Israel, sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi.

20. Báo cáo lạm dụng

Nếu bạn tin rằng bất kỳ ai đang lạm dụng dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ trái ngược hoặc vi phạm với các điều khoản được nêu trong tài liệu này, bạn có thể báo cáo điều này qua e-mail cho:?Helpdesk@minutemedia.com.

21. Chung

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bạn sẽ không phải là nhân viên, đại lý hoặc đối tác của hoặc liên doanh với hoặc của phương tiện truyền thông phút, bạn cũng sẽ không có thẩm quyền liên kết truyền thông phút ở bất kỳ khía cạnh nào. Chúng tôi có thể giao quyền của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Các phần: quyền sở hữu trí tuệ, từ chối, bồi thường, luật điều chỉnh; Quyền tài phán và chung, và bất kỳ giấy phép nào được cấp cho chúng tôi ở đây, sẽ tồn tại bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn của các Điều khoản này. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán, từ chối, nộp đơn và báo cáo tất cả các loại thuế, nhiệm vụ và các đánh giá chính phủ khác liên quan đến hoạt động của bạn liên quan đến dịch vụ hoặc cho chính chúng ta nếu và như chúng ta thấy phù hợp. Bạn không được chỉ định quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ vì bất kỳ lý do nào, sự vô hiệu của đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các Điều khoản còn lại của các Điều khoản này. Việc không khẳng định bất kỳ quyền nào liên quan đến các Điều khoản này thay mặt chúng tôi sẽ không cấu thành sự nhượng bộ, sản lượng hoặc từ bỏ bất kỳ loại nào. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ chúng tôi, bao gồm tài liệu quảng cáo và đồng ý rằng liên lạc qua email đến địa chỉ email thông qua đó bạn đã liên lạc với chúng tôi và/hoặc địa chỉ email được liên kết với tài khoản truyền thông xã hội của bạn hoặc tin nhắn trực tiếp trong đó, các thông báo được đăng trên dịch vụ hoặc Tin nhắn được hiển thị khi bạn nhập dịch vụ, tất cả đều đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà giao tiếp đó được viết thành văn bản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc nhận xét nào liên quan đến các Điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:?Helpdesk@minutemedia.com.

FacebookTwitterreddit