Sean Walsh

Sean Walsh

Biên tập viên và nhà văn ở 90 phút. Thành viên chính thức của FWA. Premier League và nhà báo được EFL công nhận, chủ yếu bao gồm Tottenham và Brentford. Người chiến thắng giải thưởng báo chí thể thao NCTJ.