Scott Saunders

Scott Saunders

Quản lý Biên tập viên Nội dung tiếng Anh ở 90 phút - Tham gia ban đầu vào tháng 1 năm 2014. Premier League, EFL & UEFA Nhà báo được công nhận. Thành viên FWA. Người hâm mộ Man Utd, người có thể được nghe thông tin về những thiếu sót của họ trên Kênh YouTube Land Podcast & 90 phút đã hứa.