Chuyển giao

Louis Suverus xác nhận sẽ được tham gia Câu lạc bộ Grey Euro

Sreejith n
Luis Surez tham gia Nacional
Luis Surez tham gia Nacional / Juan Manuel Serano Arce / Gettyimages
FacebookTwitterreddit

Louis Suarez xác nhận rằng Urugeaven sẽ gia nhập Câu lạc bộ Quốc gia. Sự kết thúc của điều này là sự chuyển giao kết hợp nhất cho Athletico Madrid.

Điều này cũng trở lại trở lại cuộc thanh trừng quốc gia trong ngày 14 của mình. Năm 2005, hành động ra mắt trong đội ngũ cao cấp của CLAB năm 2005 đã phát triển thành Câu lạc bộ Hà Lan như một năm sau đó.

Một năm La Liga, người chơi cho Barcelona và Athletico Madrid, chơi cho Athletico Madrid, một giải đấu Champions. Surareus cũng đã giành được COPA và COPA.

Mặc dù Suippars quan tâm đến việc ở lại châu Âu, nhưng nhiều lời đề nghị không có được ngôi sao. Suarez Nationalal đã được chọn để chuẩn bị tốt hơn trong khi World Cup Qatar tiếp theo.

Ngôi sao cũng nói rằng thỏa thuận trước duy nhất hiện tại với quốc gia quốc gia. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng hợp đồng có thể được hoàn thành trong những ngày.

FacebookTwitterreddit