Ph? n? 2022

Lucy Bronze th?a nh?n c? s? trao ??i t?t c? c??c danh hi?u cau l?c b? c?a m??nh cho th??nh c?ng Euro 2022

Ali th??t
??ng v?? Anh ?? gi??nh ???c chi?c c??p l?n ??u ti??n c?a h? v?i vinh quang Euro 2022
??ng v?? Anh ?? gi??nh ???c chi?c c??p l?n ??u ti??n c?a h? v?i Euro 2022 Glory / Naomi Baker / Gettyimages
FacebookTwitterreddit

Lucy Bronze ?? th?a nh?n c? s? trao ??i t?t c? c??c danh hi?u c?a m??nh ? c?p ?? cau l?c b? cho chi?n th?ng Euro 2022 v?i Anh sau khi Lionesses b?o ??m m?nh b?c ??u ti??n c?a h? v?i chi?n th?ng 2-1 tr??c ??c t?i Wembley.

M?t ng??i chi?n th?ng th??m th?i gian t? Chloe Kelly ?? th?y Anh ??n chi?n th?ng v??o t?i Ch? nh?t, sau khi m?c ti??u c?a Lina Magull ?? h?y b? b??n th?ng xa hoa c?a Ella Toone trong hi?p hai.

??ng ?? gi??nh ???c c??c danh hi?u Li??n ?o??n ? Anh v?? Ph??p, ngo??i ba gi?i ??u v? ??ch v?? gi?i th??ng c?u th? FIFA hay nh?t n?m 2020, nh?ng m?t chi?c c??p tr??n san kh?u qu?c t? l?? m?t vinh d? ?? l?ng tr??nh c?.

"M?i ng??i bi?t t?i ??u bi?t t?i r?t ???c ?i?u khi?n, t?i th??ch ho??n th??nh c?ng vi?c", m?t ph?i n??i. "Gi??nh chi?n th?ng nh? c??c gi?i ??u v? ??ch, FA Cup lu?n tuy?t v?i nh?ng m?c ti??u c?a t?i lu?n l?? gi??nh ???c m?t c??i g?? ??? v?i n??c Anh v?? t?i ?? trao ??i t?t c? nh?ng chi?c c??p ??? tr??c ?ay cho m?t ???m nh? t?i nay.

"Th?t t? h??o r?ng cu?i c??ng ch??ng t?i c?ng c?? ???c m?t chi?c c??p, bay gi? ch??ng t?i c?n ph?i c?? ???c m?t World Cup v??o n?m t?i."

Tr??c tr?n chung k?t v??o Ch? nh?t, s? nghi?p qu?c t? c?a ??ng l?? m?t lo?t c??c l?n b? l?, n?i c? ?? tham gia c??c bu?i bi?u di?n c?? nhan tuy?t ??p t?i c??c gi?i ??u l?n nh?ng ?? ph?i ch?u m?t b? ba th?t b?i b??n k?t.

Tuy nhi??n, h?u v? ph?i kh?ng kh?ng b?t k? ?ay l?? gi?i ??u l?n ??u ti??n c?a c??c th??nh vi??n c?a ??i, m?i ng??i ??u c?? chung s? ??ng thu?n r?ng ?ay l?? kho?nh kh?c c?a n??c Anh.

"T?i ngh? r?ng n?? mang l?i cho ch??ng t?i c?m gi??c b??nh t?nh trong tr?? ch?i n??y m?? ch??ng t?i ?? l??m r?t nhi?u trong qu?? kh?", Bronze n??i v? ba l?n ?au l??ng b??n k?t c?a Anh. "T?i bi?t r?t nhi?u ng??i ch?i ?ay l?? gi?i ??u ??u ti??n c?a h?, c?? r?t nhi?u day th?n kinh.

"Nh?ng ??i v?i t?t c? nh?ng ng??i ch?i, ?ay l??: ?ay l?? th?i gian c?a ch??ng t?i, ch??ng t?i ph?i ho??n th??nh vi?c n??y, h?y ho??n th??nh c?ng vi?c. T?i ngh? lo?i m?a mai theo c??ch m?? Jill [Scott] l?? ng??i ch?i ?? ??n v?? gi??p ?? Ch??ng t?i th?y tr?? ch?i.

"??? l?? m?t con ???ng d??i cho b?n than t?i v?? Jill v?? nh?ng ng??i ch?i kh??c tham gia v??o Anh, th?t tuy?t khi cu?i c??ng nang chi?c c??p."

FacebookTwitterreddit