Cristiano Ronaldo

Chủ tịch Barcelona nói rằng những nỗ lực để có được Ronaldo

Sreejith n
Lapo cho thấy Ronaldo chưa từng được coi là
Lapaper được coi là hình ảnh Ronaldo / Socrates / Gettyimages
FacebookTwitterreddit

Chủ tịch Barcelona Yoon Laporta nói rằng cầu thủ Manchester United đã không cố gắng mua lại Cristiano Ronaldo. Laporta Ronaldo, mà Barcelona, ??được ghi nhận là Ronaldo, mà Ronaldo được cung cấp để được cung cấp bởi Basolona, ??mà Ronaldosky chỉ dành cho Levosky.

Anh ta nói rằng Barcelona đã cố gắng với các ngôi sao Bayl từ đầu của sự tham gia của The Stamped ở đầu của phần bắt đầu của sự khởi đầu được đóng dấu rằng anh ta có mối liên hệ chặt chẽ với người đại diện của Ronaldo về George Mends. Anh ấy là một điều tự nhiên trong bóng đá của Ronaldo Chỉ định.

Lapourta chưa sẵn sàng trả lời Ronaldok cho Ronaldock. "Ronaldo là một ngôi sao tuyệt vời,"

Nam diễn viên nên được nhấn mạnh rằng đại lý của Ronaldo giữa đặc vụ của George Mends và chủ tịch Barcelona rất cao. Trong khi đó, Ronaldo Manchester vẫn chưa được từ chức.

FacebookTwitterreddit