Spurs đóng vào thỏa thuận Richarlison!Mới nhất trên Martinez & Danjuma |Nói chuyện chuyển giao
Nói chuyện chuyển giao
Spurs đóng vào thỏa thuận Richarlison!Mới nhất trên Martinez & Danjuma |Nói chuyện chuyển giao
00:00/1:00:52