Jack Gallagher

Jack Gallagher

Biên tập viên sáng tạo ở 90 phút. Nhà báo được công nhận Premier League. Tiếng Anh tốt nghiệp từ Queen?university Belfast. Chuyên về Serie A Nội dung trong quá khứ và hiện tại. Theo dõi tôi trên Twitter nếu bạn muốn đọc một số ý kiến ??khủng khiếp: @calciolovesjack.