Whitebloom xám

Whitebloom xám

Nhà văn ở 90 phút. Sinh ra và lớn lên ở London. Có thể được tìm thấy thảo luận về Premier League nhưng cũng là một tín đồ cuồng nhiệt của bóng đá hàng đầu của Đức, Ý và Tây Ban Nha với sự quan tâm đến khía cạnh thống kê của trò chơi.