Graeme Bailey

Graeme Bailey

Người ủng hộ Middlesbrough FC và Cleveland Browns. Điên về chuyển nhượng.