Phỏng vấn

Nội dung độc quyền của các nhân vật khác nhau từ thế giới bóng đá: hoạt động và các cầu thủ, huấn luyện viên đã nghỉ hưu và nhiều hơn nữa.

Các cuộc phỏng vấn trước