Gạo Declan

Declan Rice là một tiền vệ chơi cho West Ham và đội tuyển quốc gia Anh.