Sterling chưa quyết định khi di chuyển Chelsea!De Jong to United Edges Closer & Jesus có Arsenal Medical
Nói chuyện chuyển giao
Sterling chưa quyết định khi di chuyển Chelsea!De Jong to United Edges Closer & Jesus có Arsenal Medical
00:00/53:40