Chris Smith

Chris Smith

Nhà văn bóng đá tự do bao gồm Major League Soccer, USMNT, CANMNT và nhiều hơn nữa cho 90 phút. Tiêu chuẩn vàng NCTJ đủ điều kiện.