Liverpool đứng vững trên Mane, Spurs đóng cửa Bissouma, Antony để theo De Jong đến Man Utd?
Nói chuyện chuyển giao
Liverpool đứng vững trên Mane, Spurs đóng cửa Bissouma, Antony để theo De Jong đến Man Utd?
00:thể thức vòng loại world cup 2022 châu á00/50:34