Chelsea gần gũi với Kounde & Man Utd chuẩn bị chờ đợi de Jong
Nói chuyện chuyển giao
Chelsea gần gũi với Kounde & Man Utd chuẩn bị chờ đợi de Jong
00:00/48:52