90 phút

FacebookTwitterReddit

Bóng đá qua con mắt của những người hâm mộ bóng đá

90 phút là cộng đồng bóng đá lớn nhất, đang tuyển dụng một câu chuyện bóng đá độc đáo dưới 11 ngôn ngữ cho người hâm mộ bóng đá hơn 50 triệu người trên khắp thế giới.

Theo nhóm biên tập chuyên nghiệp từ phòng tin tức của chúng tôi ở London, SEO Paulo, Manila, New York và Tel Aviv, cũng như phóng viên ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, 90 phút có thể báo cáo tất cả các vấn đề liên quan. Quan điểm của người hâm mộ bóng đá chặt chẽ

Ở tuổi 90, chúng tôi đã không nói chuyện với người hâm mộ bóng đá. Chúng tôi nói chuyện cùng với họ. Bởi vì chúng tôi là người hâm mộ bóng đá

Nếu có bất kỳ đề xuất hoặc câu hỏi nào Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Helpdesk@90min.com?

FacebookTwitterReddit