Khoảng 90 phút

FacebookTwitterReddit

Bóng đá từ tầm nhìn của người hâm mộ

90 phút là cộng đồng bóng đá lớn nhất cung cấp cho bạn nội dung xác thực bằng 11 ngôn ngữ cho hơn 50 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Với đội ngũ biên tập của chúng tôi ở London, Sao Paulo, Manila, New York và các nhà báo hiện trường của chúng tôi ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, 90mmin bao gồm tin tức bóng đá từ quan điểm của người hâm mộ.

Trong 90 phút, chúng tôi đã không nói chuyện với người hâm mộ, vì chúng tôi là người hâm mộ.

Để hỏi ý kiến ??hoặc câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Helpdesk@90min.com?

FacebookTwitterReddit