Khoảng 90

FacebookTwitterreddit

Bóng đá từ đôi mắt của người hâm mộ?

90 phút là cộng đồng bóng đá lớn nhất thế giới trên thế giới đạt hơn 50 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới với nội dung độc đáo của nó bằng 11 ngôn ngữ.

Cùng với đội ngũ biên tập chuyên nghiệp của chúng tôi trong các văn phòng của chúng tôi ở London, Sao Paulo, Manila và New York, các nhà báo ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nam Mỹ và Châu Á và 90 phút đã xử lý những gì về bóng đá.

Trong 90 phút, chúng tôi không nói chuyện với người hâm mộ. Chúng tôi nói chuyện với họ. Bởi vì chúng tôi là người hâm mộ.

Để nhận xét hoặc câu hỏi của bạn Helpdesk@90min.com? Liên hệ với địa chỉ e-mail.

FacebookTwitterreddit