Khoảng 90 phút

FacebookTwitterReddit

Bóng đá qua con mắt của người hâm mộ

90 phút là cộng đồng bóng đá toàn cầu lớn nhất, có thể cung cấp nội dung bằng 11 ngôn ngữ cho hơn 50 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Cảm ơn một nhóm các nhà xuất bản chuyên nghiệp trong các văn phòng biên tập của London, São Paulo, Manila, New York và Tel Aviv và Đặc phái viên trên các lĩnh vực ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, 90 phút theo sát, từ góc nhìn của người hâm mộ.

Chúng tôi ở 90 phút, chúng tôi không nói chuyện với người hâm mộ, hãy nói chuyện với họ. Bởi vì chúng tôi là người hâm mộ.

Đối với nhận xét hoặc câu hỏi, liên hệ với chúng tôi tại Helpdesk@90min.com?

FacebookTwitterReddit