Khoảng 90 phút

FacebookTwitterreddit

Bóng đá qua con mắt của những người ủng hộ

90 phút là cộng đồng bóng đá lớn nhất thế giới và cung cấp nội dung đích thực bằng 11 ngôn ngữ khác nhau cho hơn 50 triệu người hâm mộ trên hành tinh.

Với một nhóm các nhà xuất bản chuyên nghiệp trong các phòng tin tức của chúng tôi ở London, São Paulo, Manila, New York và Tel Aviv cũng như các nhà báo hiện trường của chúng tôi ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, 90 phút bao gồm bóng đá từ gần quan điểm của những người ủng hộ.

Ở 90 phút, chúng tôi không giải quyết người hâm mộ. Chúng tôi nói chuyện với họ. Bởi vì chúng tôi là người hâm mộ.

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, liên hệ với chúng tôi tại Helpdesk@90min.com?

FacebookTwitterreddit