Khoảng 90 phút

FacebookTwitterReddit

Bóng đá từ đôi mắt của người hâm mộ

90 phút là cộng đồng bóng đá lớn nhất cung cấp nội dung đích thực bằng 11 ngôn ngữ cho hơn 50 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Với một nhóm các nhà xuất bản chuyên nghiệp trong các tác phẩm của chúng tôi ở London, São Paulo, Manila, New York và Tel Aviv, cũng như các nhà báo trong lĩnh vực này ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, bao gồm 90 phút bóng đá, gần với người hâm mộ, từ người hâm mộ của người hâm mộ luật xa gần.

Trong 90 phút, chúng tôi không nói chuyện với người hâm mộ, chúng tôi nói chuyện với họ. Bởi vì chúng tôi là người hâm mộ.

Để lại cho chúng tôi bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi Helpdesk@90min.com?

FacebookTwitterReddit