Khoảng 90 phút

FacebookTwitterreddit

Bóng đá qua đôi mắt của người hâm mộ

90 phút là cộng đồng bóng đá lớn nhất thế giới cung cấp nội dung đích thực bằng 11 ngôn ngữ cho hơn 50 triệu người hâm mộ trên toàn cầu.


Với một nhóm biên tập viên chuyên nghiệp trong các phòng tin tức của chúng tôi ở London, São Paulo, Manila, New York và Tel Aviv cũng như các nhà báo trên mặt đất ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, 90 phút quan điểm của người hâm mộ.


Ở tuổi 90, chúng tôi không nói chuyện với người hâm mộ. Chúng tôi nói chuyện với họ. Bởi vì chúng tôi là người hâm mộ.


Để lại cho chúng tôi bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Helpdesk@90min.com?

FacebookTwitterreddit